ESSENTIËLE INFORMATIE VOOR DE KOPER


Afhankelijk of je resident bent in Spanje of niet, zullen de nodige stappen bij de aankoop van een eigendom op Spaans grondgebied wat verschillend zijn. Spaanse burgers, buitenlandse residenten in Spanje of inwoners van een EU- land met het recht om langer dan drie maanden in Spanje te verblijven, hebben een geldig identiteitsbewijs/residentiekaart/EU-paspoort nodig om een aankoop te voldoen. Zij moeten het verplichte NIE-nummer kunnen voorleggen en moeten een Spaanse bankrekening hebben waarop alle transacties gebeuren betreffende de nutsvoorzieningen (water en elektriciteit), de jaarlijkse belastingen, de gemeenschappelijke kosten, enz.

Buitenlanders die geen residentschap hebben, moeten eveneens een NIE- nummer aanvragen. Dit nummer kan men aanvragen via de Spaanse ambassade in het land van herkomst, bij de nationale politie in Spanje of via een juridische vertegenwoordiger, zoals een advocaat. Opgepast: om deze aanvraag te doen, moet je op voorhand een afspraak maken bij de nodige instantie.

Ook voor hen is het noodzakelijk om een Spaanse bankrekening te openen. Geld dient overgeschreven te worden van een andere rekening naar deze rekening zodat de aankoop voldaan kan worden via een Spaanse bank en eveneens voor het voldoen van alle maandelijkse en/of jaarlijkse kosten. Om als niet-resident een Spaanse bankrekening te openen, is het noodzakelijk om economische documentatie voor te kunnen leggen. Hiermee verwijzen we naar belastingaangiftes van de laatste twee jaar, een arbeidscontract met duidelijk omschrijving van de werkgever, soort job, aantal dienstjaren en tot slot enkele loonfiches. Alle documenten dienen door een beëdigd vertaler in het Spaans vertaald te worden. Normaliter worden deze documenten opgesteld in Engels, Frans of Duits ook door de Spaanse banken aanvaard. Bij de overige talen is een Spaanse vertaling dus verplicht.

Indien u de aankoop wenst te financieren via een hypothecaire lening, dan zijn er nog enkele extra documenten nodig: uittreksel van inkomsten en kosten, loonfiches van de laatste 6 maanden, een bewijs van eigendommen en overige leningen. Deze dienen best goedgekeurd te worden door een boekhouder. Als u een andere eigendom verkoopt om deze aankoop te doen, ook dan dient dit legitiem aangetoond te worden.


STAP 1

Om uw zoektocht zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, bevelen wij graag aan om een lijstje te maken welke punten voor u belangrijk zijn. Bijvoorbeeld: graag een appartement of liever een eigen huis? Hoeveel slaapkamers? Een zwembad? Ligging? Leven in de rust en de drukte opzoeken of liever omgekeerd? Parkeerplaats voor de wagen? Bergruimte? Herverkoop of liever een nieuwbouwproject? Rond welke budget? Enz. Aan de hand van deze criteria kunnen wij op zoek gaan naar geschikte panden om aan u voor te stellen. Uit ervaring weten we dat dit de beste manier is om de zoektocht te starten. Naargelang het verloop van het zoekproces kunnen de criteria nog bijgesteld worden.

STAP 3

Als u uw droomwoning gevonden heeft, gaan we over tot het reserveren van het pand. Om zeker te zijn van de reservatie dient er een voorschot betaald te worden van gemiddeld 5.000€, waarbij men dan ongeveer een maand de tijd heeft om de aankoop verder te zetten. Indien u om een of andere reden binnen het maand niet aanwezig kan zijn om de nodige documenten te ondertekenen, dan kan er een verlening van de reservatie gebeuren, naar bijvoorbeeld twee of drie maanden. Als de verkoper hiermee akkoord gaat, zal men vragen om 10% van de aankoopprijs als voorschot te betalen. Eens de reservatie gebeurd is, zal de verkoper het pand van de markt afhalen zodat alle nodige documenten in orde gebracht kunnen worden. Aan u de keuze of u onze juridische hulp wenst bij het opvolgen en afhandelen van alle papierwerk.

STAP 4

Op de vastgelegde datum gaan alle partijen samen naar de notaris. Op dat moment dient de koper het resterende bedrag van de aankoop te voldoen. Het notariaat zal deze betaling in ontvangst nemen en alle officiële documenten laten registeren. De koper krijgt hierbij een rechtsgeldige kopie. Na ongeveer anderhalve maand ontvangt de koper dan de geregistreerde documenten.


              BELASTINGEN EN OVERIGE KOSTEN BIJ DE AANKOOP VAN EEN EIGENDOM IN SPANJE

De meeste immokantoren en webiste publiceren panden met de prijzen exclusief kosten. Om de totale kostprijs van het pand te berekenen, dient men er nog 13 à 15% bijkomende kosten bij te tellen. Deze bestaan uit oa. de btw en de notaris- en advocaatkosten, om de akte te laten registreren op uw naam.

BELASTINGEN EN KOSTEN BIJ DE AANKOOP VAN EEN BESTAAND PAND:

  • Belasting op het overplaatsen van de eigendom van de verkoper naar de koper. In het district Valencia bedraagt deze belasting 10%;
  • De kosten voor het notariaat en de registratie van de akte bedragen tussen de 1.400€ en 1.800€, afhankelijk van de aankoopprijs en het soort pand;
  • De advocaatkosten voor het samenstellen van het dossier om naar de notaris te gaan. Dit kan variëren tussen 1.200€ tot 3.000€, afhankelijk van welk advocatenkantoor u kiest.

U kan er ook voor kiezen dat wij het mogelijke deel van de documenten voor u in orde brengen. Als u met ons in zee gaat om de aankoop tot een succes te brengen, dan helpen wij u hier graag bij.

BELASTINGEN EN KOSTEN BIJ DE AANKOOP VAN EEN NIEUWBOUWPAND:

  • De btw op nieuwbouwprojecten is door het district Valencia vastgelegd op 10% van de aankoopprijs vermeld in de akte;
  • Zegelkost voor het registeren van de eigendom bedraagt 1,5% van de vermelde aankoopprijs in de akte;
  • De kosten voor het notariaat en de registratie van de akte bedragen tussen de 1.400€ en 1.800€, afhankelijk van de aankoopprijs en het soort pand;
  • De advocaatkosten voor het samenstellen van het dossier om naar de notaris te gaan. Dit kan variëren tussen 1.200€ tot 3.000€, afhankelijk van welk advocatenkantoor u kiest.

U kan er ook voor kiezen dat wij het mogelijke deel van de documenten voor u in orde brengen. Als u met ons in zee gaat om de aankoop tot een succes te brengen, dan helpen wij u hier graag bij.

Tot slot zijn er bij elke aankoop nog enkele administratieve kosten zoals het overzetten van de nutsvoorzieningen en de gemeenschappelijke kosten. Deze dienen op vastgestelde tijdstippen betaald te worden via een domiciliëring. Het overzetten van al deze diensten naar uw naam kost u ongeveer 300€. Het openen van een nieuwe aansluiting op het elektriciteitsnet en de watervoorziening bedragen respectievelijk 250€ en 260€. Bij nieuwe projecten dient er ook een bijdrage betaald te worden voor de aanleg van de gemeenschappelijke zone’s, dit bedraagt gemiddeld rond de 200€. De verdere (maandelijkse, trimestriële of jaarlijkse) gemeenschappelijke kosten zijn afhankelijk van vele factoren, zoals de grootte van de gemeenschappelijke delen, de aangeboden voorzieningen, aanwezigheid zwembad, speeltuin, lift,…

Aarzel niet om ons te contacteren als u nog verdere vragen heeft over dit onderwerp. Wij staan u graag te woord.

Stel een vraag